Cvičenia podporujúce zdravý psychomotorický vývin detí


REHABILITAČNÉ, AKUPUNKTÚRNE A LASEROVÉ CENTRUM - FYLEVA s.r.o.,

fyleva@fyleva.sk, tel.č.: 0949 17 03 17, ZRC2 - č. dverí: 307 a 308 - Lipnická 2B, Dunajská Lužná


Cvičenia podporujúce zdravý psychomotorický vývin detí

Trénovanie motorických a mozgových funkcií má v rannom období života detí nezastupiteľnú úlohu. Pozornosť sa pri týchto cvičeniach zameriava predovšetkým najmä na posturálne a pohybové funkcie, ktoré odrážajú prípadnú patológiu alebo oneskorenie vývoja, čo vidno v porušenom tonuse svalstva. Práve posturálne funkcie svalov, ktoré týmto cvičením adresne oslovujeme, majú formatívny vplyv na vývoj chrtbtice, bedrových kĺbov, hrudníka a podobne.

Späť