Bilaterálna integrácia

Bilaterálna integrácia

Bilaterálna integrácia je pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie a rovnováhy. Je to súbor vývinových cvičení podporujúcich prepojenie kognitívnych a exekutívnych funkcií nášho mozgu s motorikou. Pohybový tréning bilaterálnej integrácie je vhodný pre deti, dospelých aj seniorov, rovnako aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Efektívne rozvíja koncentráciu, rovnováhu, motorické zručnosti, pamäť, percepciu, zrýchľuje pracovné tempo a napredovanie dieťaťa vo výučbovom procese, či dospelého v pracovnom procese. Cvičenia sú dynamické, nápadité a hravé s veľkou škálou modifikácií.  Cviky prispôsobujeme potrebám, schopnostiam a možnostiam každého pacienta s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšie prepojenie senzorických, motorických, kognitívnych a exekutívnych funkcií mozgu. Program v našom centre vedie certifikovaná terapeutka. Viac informácií nájdete na stránke www.bilateralnaintegracia.sk .