SM systém (SPS metóda), liečebná telesná výchova, motoricko-kognitívny tréning programu bilaterálnej integrácie 


REHABILITAČNÉ, AKUPUNKTÚRNE A LASEROVÉ CENTRUM - FYLEVA s.r.o.,

fyleva@fyleva.sk, tel.č.: 0949 17 03 17, ZRC2 - č. dverí: 306, 307 a 308 - Lipnická 2B, Dunajská Lužná


RNDr. Eva Schmidtová, PhD.

Fyziológ, certifikovaný inštruktor SM systému, certifikovaný terapeut motoricko-kognitívneho programu bilaterálnej integrácie 

RNDr. Eva Schmidtová, PhD. vyštudovala vedný odbor biológia so špecializáciou v genetike na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte úspešne absolvovala rigorózne konanie (RNDr.) so špecializáciou v biológii - genetike. Následne v rámci internej doktorandúry na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2010 obhájila PhD. v odbore Normálna a patologická fyziológia človeka. Je certifikovanou inštruktorkou špirálovej stabilizácie chrbtice - základné cvičenia, manuálne techniky, drieková chrbtica, hernie medzistavcových diskov v driekovej oblasti (vysunuté platničky), dolná končatina a skolióza. Je certifikovanou terapeutkou pre motoricko-kognitívny tréning bilaterálnej integrácie a rovnako certifikovanou terapeutkou pre metodiku fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.  Publikovala v odborných vedeckých časopisoch doma i v zahraničí.

RNDr. Eva Schmidtová, PhD. je na zozname certifikovaných terapeutov SPS metódy (SM systém) odporúčaných priamo pražským Centrom Smíšek - pozri TU.  Nájdete ju aj na zozname certifikovaných terapeutov v SR pre motoricko-kognitívny tréning programu bilaterálnej integrácie  - pozri TU.

V rámci ďalšej kvalifikácie absolvovala a získala nasledujúce certifikáty:

 • Metodika cvičenia detí predškolského veku - MŠMT akreditovaný vzdelávací program k prehlbovaniu odbornej kvalifikácie - Brno 2018
 • Inšpirácie hravou telesnou výchovou I. - MŠMT akreditovaný vzdelávací program k prehlbovaniu odbornej kvalifikácie - Brno 2018
 • Kurz SPS (SM systém) - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice, úroveň 1A +1B - základné cvičenia - Galanta, 2019
 • Metodika pohybových hier s deťmi do 2 rokov - základný seminár a workshop - MŠMT akreditovaný vzdelávací program v rámci systému ďalšieho vzdelávania - Brno, 2019
 • Metodika pohybových hier s deťmi od 2 do 3 rokov - základný seminár a workshop - MŠMT akreditovaný vzdelávací program v rámci systému ďalšieho vzdelávania - Brno, 2019
 • Kurz SPS (SM systém) - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice, úroveň 1C + 1D - manuálne techniky - Rožňov pod Radhoštem, 2019
 • Kurz SPS (SM systém) - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice, úroveň 2A + 3B - cvičenia a manuálne techniky -  drieková chrbtica, dolná končatina a hernie diskov driekovej chrbtice (vysunuté platničky) - Trenčín, 2022
 • Fonematické uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina - Bratislava, 2022

 • Certifikovaný osobný fitness tréner 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava, 2023

 • Kurz SPS (SM systém) - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice - skolióza - cvičenia, manuálne techniky a korekcie - Bratislava, 2023

 • Bilaterálna integrácia - motoricko-kognitívny tréning - pohybový koncept prepájajúci motoriku a kognitívne funkcie - Bratislava, 2023