SM systém a liečebné cvičenia 


REHABILITAČNÉ, AKUPUNKTÚRNE A LASEROVÉ CENTRUM - FYLEVA s.r.o.,

fyleva@fyleva.sk, tel.č.: 0949 17 03 17, ZRC2 - č. dverí: 307 a 308 - Lipnická 2B, Dunajská Lužná


RNDr. Eva Schmidtová, PhD.

Fyziológ, certifikovaný inštruktor SM systému

RNDr. Eva Schmidtová, PhD. vyštudovala vedný odbor biológia so špecializáciou genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte úspešne absolvovala rigorózne konanie (RNDr.) so špecializáciou v biológii - genetike. Následne v rámci internej doktorandúry na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2010 obhájila PhD. v odbore Normálna a patologická fyziológia človeka. Je certifikovanou inštruktorkou špirálovej stabilizácie chrbtice - základné cvičenia a manuálne techniky. Publikovala v odborných vedeckých časopisoch doma i v zahraničí.

RNDr. Eva Schmidtová, PhD. je na zozname certifikovaných terapeutov odporúčaných priamo pražským Cetrom Smíšek - pozri TU.

V rámci ďalšej kvalifikácie absolvovala a získala nasledujúce certifikáty:

  • Metodika cvičenia detí predškolského veku - MŠMT akreditovaný vzdelávací program k prehlbovaniu odbornej kvalifikácie - Brno 2018
  • Inšpirácie hravou telesnou výchovou I. - MŠMT akreditovaný vzdelávací program k prehlbovaniu odbornej kvalifikácie - Brno 2018
  • Kurz SM systém - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice úroveň A,B - základné cvičenia - 2019
  • Metodika pohybových hier s deťmi do 2 rokov - základný seminár a workshop - MŠMT akreditovaný vzdelávací program v rámci systému ďalšieho vzdelávania - Brno 2019
  • Metodika pohybových hier s deťmi od 2 do 3 rokov - základný seminár a workshop - MŠMT akreditovaný vzdelávací program v rámci systému ďalšieho vzdelávania - Brno 2019
  • Kurz SM systém - certifikovaný inštruktor špirálovej stabilizácie chrbtice úroveň C,D - manuálne techniky - Rožňov pod Radhoštem 2019