REHABILITAČNÉ, AKUPUNKTÚRNE A LASEROVÉ CENTRUM - FYLEVA s.r.o.,

fyleva@fyleva.sk, tel.č.: 0949 17 03 17, ZRC2 - č. dverí: 307 a 308 - Lipnická 2B, Dunajská LužnáCenník

Diagnostické a terapeutické výkony v našej rehabilitačnej a akupunktúrnej ambulancii nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Platba možná iba v hotovosti.

ZRUŠENIE TERMÍNU je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín vopred na našom telefónnom čísle 
0949 17 03 17, v opačnom prípade vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10 eur. Ďakujeme za pochopenie.

Rehabilitácia

Vstupné rehabilitačné vyšetrenie...................................................25€

Vstupné vyšetrenie podľa R. McKenzieho...................................30€

Kontrolné vyšetrenie...........................................................................15€

Manuálne techniky..............................................................................20€

Kinesiotaping.........................................................................................10€

Akupunktúra

Akupunktúra telová a ušná...............................................................20€

Akupunktúra - balík 10 ošetrení.......................................................180€

Elektro-akupunktúrne vyšetrenie podľa Volla.............................30€

Laseroterapia

Laseroterapia........................................................................................10€

Laseroterapia - balík 10 ošetrení.....................................................90€

Cvičenia

Individuálne liečebné mobilizačné cvičenia ...............................15€

Individuálne liečebné cvičenia........................................................10€

SM cvičenia - individuálne ...............................................................10€

SM cvičenia individuálne - balík 10 cvičení..................................90€

Diastáza - balík - vstupné vyšetrenie + 5 cvičení.......................69


STORNO poplatok.....................................................................10€